PHÒNG KINH DOANH & HẬU MÃI:

Địa chỉ: 351A An Dương Vương, P.10, Q.6, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37 555 868 / 37 555 789
Di động: 0908 28 6789
Fax: (028) 222 50 968
Email: info@lienhiepthanh.com
Website: https://www.lienhiepthanh.com/vi/
Website MAP: Lien Hiep Thanh